En slagning på twitter https://twitter.com/search?q=god%20man%20f%C3%B6r%20ensamkommande%20barn&src=typd

av ”god man för ensamkommande barn” visar en stor brist på
gode män som söks av kommuner från syd till norr i Sveriges långa land.

Efter nyss genomgången utbildning till god man är jag än mer
övertygad att det är en uppgift som passar mig som är auktoriserad revisor-
redovisningskonsult. Många inom revisions- och redovisningskåren skulle kunna
göra en insats som god man.

Som god man ansvara man i huvudsak för den juridiska biten
vad gäller ansvaret för ett ensamkommande barn. Som revisor och
redovisningskonsult är vi vana att samtala med myndighetspersoner och ta
ställning för och emot i många olika situationer. Vårt oberoende som revisor
kommer, även som god man, bra till pass när vi som den gode mannen alltid skall vara
på barnets sida oberoende vilken situation som uppstår. Att stå uppför barnets
rätt mot immigrationsverket, socialförvaltningen, boendet, skola vård och
omsorg kan kräva sin man där det är bra att kunna ta för sig av den rätt som
lagen ger barnet.

Nog är vi kunniga i att tolka lagar, förhoppningsvis följer
vi dem men inte är kåren okunnig om lagstiftningen som berör den. Att blir god
man kan eventuellt ger dig lite perspektiv på livet, komma ifrån den
välpolerade fasaden och miljön som är vardag för de flesta av oss. Låt oss
försöka göra det goda i livet som var och en kan. Att vara revisor, redovisningskonsult,
skatterådgivare och jurist kan vara nog så intressant och utmanande men är
sällan det som man upplever som meningen i livet. De som levt lite längre där
barnen är utflugna kan lätt befinna sig i en situation där man söker nya
utmaningar i livet. För vissa är det att resa, träna på gym med eller utan PT
som ju är så aktuellt i dessa tider. Är det dessa sysselsättningar som gör
livet värd att leva och som omvärlden kommer att minnas om dig eller är det
dina gärningar i att göra gott för andra som kommer att blir ihågkommen. Historien är full av minnen av de som gjort
både gott och ont. Av någon anledning verkar det alltid finnas anledning att
beveka människan att göra gott då det onda tyvärr alltid står i första rummet.

Ondskan i världen finns i varje liten ände av världen där människans
rättigheter till ett bra liv förvägras av andra som anser sig vara utvalda
eller ha rätten att bestämma över liv och död för andra. Många är de grymheter
som rapporteras dagligen och som få oss i västvärlden helst stänga av den kran
av information som öses över oss dagligen. Illa är det när denna myckna
information få oss att stänga av vårt medvetande och viljan att göra rätt saker.
Att göra bra saker som betyder något för en medmänniska som är i nöd behöver
inte vara så svårt. Det gå att ger en gåva, att samla in kläder, att bjuda hem
några nyanlända på middag, att visar andra att de finns eller som i mitt fall
att blir en god man för ensamkommande barn.

När kommunerna i vårt land gör ett upprop om hjälp med att
fler blir god man för ensamkommande barn bör var och en, som känner det minsta
att detta är något för just dig, ta steget och kontakta överförmyndaren i din
kommun hur man blir god man i just din kommun.
Din hjälp behövs. Att ensamkommande barn skall förblir utan en god man
innebär för detta barn att ingen tillvarata barnets rättigheter. Det är inte kommunen, socialen och immigrationsverkets
ansvar att företräda barnet utan dessa är barnens motpart i asylprocessen.
Så anser du att barnens rätt skall värnas i samhället så ställ upp som god man
för ensamkommande barn.

Vad har du att förlora eller att vinna? En känslomässig upplevelse, ökat
förståelse för människor från krigs- krisområden, en ökat självkänsla av att
göra en god sak eller att se ett barn le när de förhoppningsvis må bra?

Det är
ditt val!