Att ta ansvar för sina handlingar få var och en göra varje
dag. Vid varje uppdrag oberoende om det gäller revision, redovisning eller
skatterådgivning år det var och ens ansvar att arbeta efter de principer som
samhället har ställt upp genom sina lagar. Att utföra sina arbetsuppgifter
enligt lagens krav är att ta det ansvar som samhället ställer på oss alla som
är medlemmar i FAR.

Ett socialt ansvar därutöver kan var och en ta som vill göra
gott utanför ramen för sitt yrkesliv eller i anknytning därmed. Varje gång du
diskutera sociala åtgärder med dina kunder, det kan röra sig om sponsring av
idrottsföreningar, kulturhändelser, ge en penninggåva är det åtgärder som
delvis gå utöver vår yrkesrelaterad ansvar. Att granska och bokföra sponsring
mm är yrkesrelaterad att däremot tala om nyttan av att sponsra och synas i
olika sociala sammanhang är att ta en bit av sitt sociala ansvar. Varje gång
dina diskussioner med kunden eller din övertalningsförmåga att göra goda
gärningar ger respons och leder till en åtgärd av kunden som inte skett utan
din medverkan har du tagit ett socialt ansvar.

Det är inte alltid man tänker i dessa banor att åtgärder som
leder till att man beveka andra människor att göra goda saker de annars inte
gjort är en samhällsinsats. Många är vi i Sverige som utför goda gärningar när
vi utan motprestation deltar i föreningsliv, kristliga församlingar eller annan
verksamhet som leder till att någon blir hjälpt eller att man underlätta för
någon annan att utföra en sak som inte hade blivit gjort utan din medverkan.
Jag tänker på gamla och sjuka, barn i olika åldrar som tas om hand av
frivilliga på olika sätt.

Mitt samhällsengagemang gäller barnen, närmare bestämd de barn
som kommer till Sverige utan sina föräldrar som har flytt från krigsområden
runt medelhavet. Som nyutbildat god man för ensamkommande barn hoppas jag kunna
göra en insats för dessa barn genom att ta tillvara deras rättigheter i
Sverige. Ett arbete som jag tycker har en viss anknytning till de
arbetsuppgifter som jag normalt kommer i kontakt med som att läsa på lagar,
kontakt med myndigheter, att sköta deras ekonomi att föra bok och avge en årsredogörelse
till överförmyndaren osv. Därutöver lär de mänskliga kontakterna
förhoppningsvis berika mitt och barnens liv och ökar min förståelse för de som
har det svårt i livet.

I detta fall är min huvudman ett barn som behöver min hjälp i umgänget med
samhällets institutioner som migrationsverket, skatteverket, socialförvaltningen,
boendet, skolan och sjukvården för att nämna de viktigaste. Barn som inte tala
vårt språk men som har rättigheter som skall tillvaratas så fort som de kommer
till Sverige.

Jag tror att det finns många områden där vi som revisorer,
redovisnings och skattekonsulter kan göra gott i samhället som ligger inom
ramen för det vi få ägnar oss åt, bör ägna oss åt, vilket kan berika både vårt
liv och andras liv med det vi har att tillföra. Områden där vi kan göra en
insats lär vara många, alla är vi olika med olika förutsättningar och
specialiteter. Vissa är aktiva inom idrotten, andra inom kulturen, några har språkliga
färdigheter eller bland det viktigaste rent mänsklig omtanke som många behöver
i vår stressade värld, där det ofta saknas tid och händer när
effektivitetskravet skruvas upp i de flesta samhällsfunktionerna.

Om vissa behöver ta hjälp av påven för att ta sitt sociala
ansvar så må de göra det.

Påvens
tal till branschen kan du läsa här
. För vissa blir det förhoppningsvis den lilla knuff i rätt riktning. Att läsa talet och blir inspirerad att göra gott är lätt, att omsätta det i praktiken och leva därefter kommer att blir en utmaning för några. Om talet kan bidrar att ändra branschen i stort återstå att se.