Läs UC:s
pressrelease.

http://www.mynewsdesk.com/se/uc/pressreleases/4-av-5-nystartade-aktiebolag-vaeljer-bort-revisor-foersaemrad-kvalitet-paa-boksluten-1083198

Som man bädda få man ligga. Att kvalitet på årsredovisningar
sjunker är inte förvånande när revisorns väljs bort. Jag tror inte att lagstiftaren kunde förutser,
eller kände till, denna brist i kunskap som fanns hos småföretagarna.
Kunskapsbrister som under alla år med revisionsplikt täcktes upp av revisorn
genom ändrade bokslut och den kontroll som revisorn utgjorde. Många är de bokslut
och årsredovisningar som blivit ändrade och justerade genom att fåmansföretagarens
revisor inte gett med sig utan krävt ändringar. Detta är åtgärder som tidigare
inte kommit till bolagsverkets, skatteverkets och UCs kännedom då bristerna ju
de facto var avhjälpta.

Mycket undrande, ställde jag mig när revisionsplikten
slopades, då lagstiftarna inte tog hänsyn till den kvalitetshöjning och
rättssäkerhet som en revision i mindre bolag innebar. Viljan att förenkla gick
ut över de skatterättsliga och de bolagsrättsliga kvalitetskraven som utgör
grunden i företagandet.

Med facit i hand är det lätt att vara efterklok. Det blev
inte riktigt så bra som det var avsett och kostnaderna stiger för företagarna
när andra såsom skatteverket, och kåren skall ställa tillrätta när fel har
begåtts. Att däremot bedriva uppsökande verksamhet som vissa av Far:s företrädare
föreslå är enligt min uppfattning ett felaktigt agerande i frågan.

Vi är inga socialarbetare som bedriver uppsökande verksamhet
utan vi är yrkesmän som står till företagarnas förfogande när de önskar eller
när det av lagstiftaren anses lämpligt att vi bör eller ska bidrar eller granska
företagens verksamhet.

Att applicera EU-tänk
på Sverige, som går ut på att i huvudsak granska stora företag, är inte det
mest lämpliga i Sverige som bestå i huvudsak av småföretag. I EU är det ofta så
att de som biträder företag med bokföring, bokslut och skatterådgivning är
kvalificerade, utbildade människor som av lagstiftaren fått rätt att biträde i
ekonomiska frågor. Det är inte som i Sverige där kreti och pleti kan vara
verksam som rådgivare till företag utan någon som helst dokumenterad
erfarenhet. Bara att man behärska debet
och kredit och skriver på sin förtryckta deklaration innebär inte på långt när
att man bör eller ska få biträde andra när de behöver hjälp med att
administrera sina uppgifter till skatteverket och bolagsverket.

Enligt min
uppfattning
är det tid att kåren kräver eller medverka till att skapa en lagstiftning
om vem som skall ha rätt att biträda företagare och juridiska personer i de
rättsliga och skattemässiga åtaganden som staten ställer på dem.

Genom tillkomsten av Reko har en stor yrkeskår utmejslats
som borde kunna axla denna mantel och där auktoriserade redovisningskonsulter
förhoppningsvis står för den kvalitet som staten kräver av företagens bokföring,
bokslut och beskattning. Jag anta att de som är medlemmar i Far och SRF, oberoende
titel, är både kunniga och tillräckligt många i antal för att tillgodoser det
behov av kvalitet som en ny tvingande lagstiftning skulle innebära.

En återgång till revisionsplikt är enligt min mening inte
nödvändigtvis det rätta svaret däremot en plikt att anlitar kvalificerade
konsulter när företagens kunskaper inte räcker till. Vi som är kvalificerade redovisningskonsulter
och revisorer måste vara stolta över vårt yrkeskunnande och kräva krav på
legitimation som auktorisationen utgör.

Inte skulle du gå till någon som kallar sig läkare enbart
för att den ha en vit rock på sig och ett stetoskop hängande runt halsen. Så
varför skall vi behöva konkurrera på lika villkor med outbildat folk som inte ha
vett att avhålla sig från sådant de inte begriper i tillräcklig omfattning.
Ställ krav på lagstiftarna och dina kunder och dina vänner att de skall anlitar
kvalificerade medlemmar inom Far och SRF

2014-11-18 Bernd Mussmann
Auktoriserad revisor, auktoriserad redovisningskonsult, 58 år och verksam sedan 1982 i branschen med inriktning på småföretag.