Blog Image

bloggen.mussmann.se

Sverige ett skatteparadis – för revisionsbyråerna

Debatt Posted on tis, december 09, 2014 16:47:23

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sverige-ett-skatteparadis-for-revisorer_4165609.svd

Genom att utnyttja reglerna för fåmansbolag till max så har revisionsbyråerna under åren undvikit hundratals miljoner i inkomstskatt. Men nu visar det sig också att revisionsbyråerna använder sig av försäkringsupplägg inte bara i Sverige utan också i skatteparadis för att undvika skatt.

8 december 2014 kl 05:41, uppdaterad: 8 december 2014 kl 08:37

Genom att slussa hundratals miljoner kronor inom Sverige men också ut ur Sverige har revisorer på bland annat KPMG men även andra byråer, skapat en egen skattefri zon för en stor del av sina vinster.

Som SvD Näringsliv avslöjade tidigare i november är KPMG är, liksom andra stora revisionsbyråer, till viss del försäkrade mot vad som kan kallas för olycksfall i arbetet. Försäkringslösningarna ligger i egna försäkringsbolag som kontrolleras av delägarna i revisionsbyråerna.

KPMG:s partners har i sitt svenska försäkringsbolag Bisfab en försäkring på runt 150 miljoner kronor för att ersätta missnöjda kunder eller arga aktieägare. KPMG Sverige betalar varje år in premier till försäkringsbolaget som är avdragsgilla. Det vill säga befriade från skatt.

KPMG är också försäkrad i Schweiz, där alla KPMG-byråer i Europa äger ett gemensamt bolag. KPMG:s nätverk av byråer kan även hämta pengar ifrån andra partnerägda försäkringsbolag. Ett på Bermuda och ett på Irland. Även avsättningarna till försäkringspremierna i de utländska bolagen där KPMG:s partners uppges vara delägare i är avdragsgilla.

KPMG vill själva inte svara på hur mycket revisorerna betalar för sina försäkringslösningar. Men enligt uppgifter till SvD Näringsliv rör det sig om runt 4 procent av omsättningen. Det är stora summor som KPMG:s delägare slussar ut ur bolaget innan skatt dras. Hittills är det bara småslantar som KPMG behövt kräva av sina försäkringsbolag för att täcka ’olycksfall i arbetet’.

För en utomstående är intrycket därmed att försäkringsbolagen som kontrolleras av KPMG borde ha stora välfyllda kassakistor eftersom mer pengar betalas in än vad som behövs betalas ut i försäkring.

Så är dock inte fallet. I alla fall inte i det försäkringsbolag som finns i Sverige Bisfab. Där delas överskottet ut med jämna mellanrum till de runt 100 delägarna i KPMG. De senaste åren har storleken på utdelningarna motsvarat premieinbetalningarna.

”Man betalar medvetet in stora premier till sina försäkrings- bolag och slipper därmed bolagsskatten”.

Frågan man kan ställa sig är varför inte överskottet betalas tillbaka till KPMG som uppenbarligen betalt för höga premier utan istället ges till Bisfabs ägarbolag som kontrolleras av KPMG:s partners. Kan det bero på att den då skulle bli skattepliktig i KPMG eller?

Hur överskotten från försäkringsbolagen i Schweiz, Irland och Bermuda fördelas är inget som KPMG heller vill svara på. Enligt uppgifter till SvD Näringsliv så betalar också de utländska försäkringsbolagen ut sitt överskott. För skadefria byråer som den svenska kan det bli en hel del pengar menar källor till SvD Näringsliv. Hur de utbetalningarna redovisas för Skatteverket vill inte KPMG berätta.

KPMG är inte unikt i sitt försäkringsupplägg, enligt uppgifter till SvD gäller det mer eller mindre alla de stora byråerna. Man betalar medvetet in stora premier till sina försäkringsbolag och slipper därmed bolagsskatten.

En stor del av pengarna behövs inte till försäkring utan slussas tillbaka till partnerägda bolag. Bolagen som kontrolleras av delägarna till revisionsbyråerna kan sedan dela ut dem till delägarna som därmed sluppit även inkomstskatt.

Att en bransch som är beroende av förtroende går i bräschen för att undergräva legitimiteten för det svenska skattesystemet är märkligt. I synnerhet när flera revisionsbyråer också säljer konsulttjänster i just varumärkesuppbyggnad, förtroende och hållbarhet.Samarbetet mellan skatteverket och branschen

Debatt Posted on tis, december 09, 2014 15:24:24

Det
talas så varmt om att vi redovisningskonsulter och revisorer skall samverka med skatteverket.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/samverkanredovisningsbranschen.4.3a0d593142c77cf1ad168.html

Vad har vi för nytta av det?

Att
utföra åtgärder som underlätta för staten att utföra sina skyldigheter torde
väl ändå inte vara vår uppgift. Staten få väl ser till att utnyttja sina
resurser och register på bästa ändamålsenliga sätt.

Genom
en tilltagande automatisering av inlämning av olika deklarationer på elektronisk
väg har branschen bidragit att underlätta uppgiftsinhämtandet från Skatteverken
genom att vi i princip står för all inmatning av uppgifter som skatteverket
behöver i sin granskning. Det är således i huvudsak en granskande funktion som
kvarstår vilket till stor del tillgodoses genom olika räknekontroller vid
inmatning som görs av marknaden.

Skatteverket
har uppgift om vem som lämnar vilka elektroniska deklarationer och kan därigenom själva utföra en
kvalitetskontroll och behovsanalys var granskningsinsatser är mest lämpliga.

Att
be redovisningsbranschen att därutöver även ingår i skatteverkets
kontrollsystem anser jag att tillmötesgå staten alldeles för mycket i sin iver
att utöver kontroll över skattskyldiga. Till råga på allt skall denna kontroll
handhas av oss genom manuell inmatning per år och klient till skatteverket.
Tror staten verkligen att våra klienter är intresserade av att vi bidra med
denna tjänst och att vi skulle vara intresserade av att blir oavlönade
handläggare till skatteverket?

Att
branschens företrädare så mangrant sluter upp på skatteverkets sida är för mig
oförklarligt och visar enbart hur långt våra styranden i FAR är från verkligheten.

Jag
hoppas verkligen på att FAR även i fortsättningen hävdar sitt oberoende gentemot
statliga myndigheters önskemål och håller sig till de åtgärder som våra
ekonomiska lagar föreskriver.

2014-12-09

Bernd
Mussmann