Det
talas så varmt om att vi redovisningskonsulter och revisorer skall samverka med skatteverket.
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/samverkanredovisningsbranschen.4.3a0d593142c77cf1ad168.html

Vad har vi för nytta av det?

Att
utföra åtgärder som underlätta för staten att utföra sina skyldigheter torde
väl ändå inte vara vår uppgift. Staten få väl ser till att utnyttja sina
resurser och register på bästa ändamålsenliga sätt.

Genom
en tilltagande automatisering av inlämning av olika deklarationer på elektronisk
väg har branschen bidragit att underlätta uppgiftsinhämtandet från Skatteverken
genom att vi i princip står för all inmatning av uppgifter som skatteverket
behöver i sin granskning. Det är således i huvudsak en granskande funktion som
kvarstår vilket till stor del tillgodoses genom olika räknekontroller vid
inmatning som görs av marknaden.

Skatteverket
har uppgift om vem som lämnar vilka elektroniska deklarationer och kan därigenom själva utföra en
kvalitetskontroll och behovsanalys var granskningsinsatser är mest lämpliga.

Att
be redovisningsbranschen att därutöver även ingår i skatteverkets
kontrollsystem anser jag att tillmötesgå staten alldeles för mycket i sin iver
att utöver kontroll över skattskyldiga. Till råga på allt skall denna kontroll
handhas av oss genom manuell inmatning per år och klient till skatteverket.
Tror staten verkligen att våra klienter är intresserade av att vi bidra med
denna tjänst och att vi skulle vara intresserade av att blir oavlönade
handläggare till skatteverket?

Att
branschens företrädare så mangrant sluter upp på skatteverkets sida är för mig
oförklarligt och visar enbart hur långt våra styranden i FAR är från verkligheten.

Jag
hoppas verkligen på att FAR även i fortsättningen hävdar sitt oberoende gentemot
statliga myndigheters önskemål och håller sig till de åtgärder som våra
ekonomiska lagar föreskriver.

2014-12-09

Bernd
Mussmann