http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sverige-ett-skatteparadis-for-revisorer_4165609.svd

Genom att utnyttja reglerna för fåmansbolag till max så har revisionsbyråerna under åren undvikit hundratals miljoner i inkomstskatt. Men nu visar det sig också att revisionsbyråerna använder sig av försäkringsupplägg inte bara i Sverige utan också i skatteparadis för att undvika skatt.

8 december 2014 kl 05:41, uppdaterad: 8 december 2014 kl 08:37

Genom att slussa hundratals miljoner kronor inom Sverige men också ut ur Sverige har revisorer på bland annat KPMG men även andra byråer, skapat en egen skattefri zon för en stor del av sina vinster.

Som SvD Näringsliv avslöjade tidigare i november är KPMG är, liksom andra stora revisionsbyråer, till viss del försäkrade mot vad som kan kallas för olycksfall i arbetet. Försäkringslösningarna ligger i egna försäkringsbolag som kontrolleras av delägarna i revisionsbyråerna.

KPMG:s partners har i sitt svenska försäkringsbolag Bisfab en försäkring på runt 150 miljoner kronor för att ersätta missnöjda kunder eller arga aktieägare. KPMG Sverige betalar varje år in premier till försäkringsbolaget som är avdragsgilla. Det vill säga befriade från skatt.

KPMG är också försäkrad i Schweiz, där alla KPMG-byråer i Europa äger ett gemensamt bolag. KPMG:s nätverk av byråer kan även hämta pengar ifrån andra partnerägda försäkringsbolag. Ett på Bermuda och ett på Irland. Även avsättningarna till försäkringspremierna i de utländska bolagen där KPMG:s partners uppges vara delägare i är avdragsgilla.

KPMG vill själva inte svara på hur mycket revisorerna betalar för sina försäkringslösningar. Men enligt uppgifter till SvD Näringsliv rör det sig om runt 4 procent av omsättningen. Det är stora summor som KPMG:s delägare slussar ut ur bolaget innan skatt dras. Hittills är det bara småslantar som KPMG behövt kräva av sina försäkringsbolag för att täcka ’olycksfall i arbetet’.

För en utomstående är intrycket därmed att försäkringsbolagen som kontrolleras av KPMG borde ha stora välfyllda kassakistor eftersom mer pengar betalas in än vad som behövs betalas ut i försäkring.

Så är dock inte fallet. I alla fall inte i det försäkringsbolag som finns i Sverige Bisfab. Där delas överskottet ut med jämna mellanrum till de runt 100 delägarna i KPMG. De senaste åren har storleken på utdelningarna motsvarat premieinbetalningarna.

”Man betalar medvetet in stora premier till sina försäkrings- bolag och slipper därmed bolagsskatten”.

Frågan man kan ställa sig är varför inte överskottet betalas tillbaka till KPMG som uppenbarligen betalt för höga premier utan istället ges till Bisfabs ägarbolag som kontrolleras av KPMG:s partners. Kan det bero på att den då skulle bli skattepliktig i KPMG eller?

Hur överskotten från försäkringsbolagen i Schweiz, Irland och Bermuda fördelas är inget som KPMG heller vill svara på. Enligt uppgifter till SvD Näringsliv så betalar också de utländska försäkringsbolagen ut sitt överskott. För skadefria byråer som den svenska kan det bli en hel del pengar menar källor till SvD Näringsliv. Hur de utbetalningarna redovisas för Skatteverket vill inte KPMG berätta.

KPMG är inte unikt i sitt försäkringsupplägg, enligt uppgifter till SvD gäller det mer eller mindre alla de stora byråerna. Man betalar medvetet in stora premier till sina försäkringsbolag och slipper därmed bolagsskatten.

En stor del av pengarna behövs inte till försäkring utan slussas tillbaka till partnerägda bolag. Bolagen som kontrolleras av delägarna till revisionsbyråerna kan sedan dela ut dem till delägarna som därmed sluppit även inkomstskatt.

Att en bransch som är beroende av förtroende går i bräschen för att undergräva legitimiteten för det svenska skattesystemet är märkligt. I synnerhet när flera revisionsbyråer också säljer konsulttjänster i just varumärkesuppbyggnad, förtroende och hållbarhet.