För dig som är fåmansföretagare. Olika tips inför 2015:

Rätt lön för att få tillgodoräkna löneunderlag
Delägare i ett fåmansföretag får tillgodoräkna sig 50 procent av lönerna från den första kronan vid beräkningen av löneunderlaget. Glöm inte att man som delägare eller närstående måste uppfylla lönekravet, som i år uppgår till det lägsta av 569 000 kr eller 341 400 kr, plus fem procent av den totala lönesumman i bolaget under kalenderåret.

Krav på fyra procents ägande i fåmansföretag
Sedan den 1 januari 2014 finns ett krav på ägarandel för att få tillgodoräkna sig löneunderlag vid beräkningen av gränsbeloppet. Kravet innebär att en delägare den 1 januari varje år måste äga minst fyra procent av kapitalet i bolaget, för att få tillgodoräkna sig löneunderlag vid det aktuella årets beräkning av gränsbeloppet. Det kan därför vara bra att se över ägandet för personer med en ägarandel på under fyra procent innan årsskiftet, för att inte gå miste om löneunderlaget.

Dubbla 3:12-bolag
Om du äger två bolag har du möjlighet att öka ditt utdelningsbara utrymme som beskattas med 20 procent. Detta görs genom en separering av kapital från bolaget med stora utdelningsbara vinstmedel. Från det ena bolaget tas en utdelning enligt schablonregeln (156 475 kr för 2015) och från det andra tas en utdelning enligt huvudregeln med lönebaserat utrymme.

Är du 66 är eller äldre och fåmansföretagare
Om du äger ett fåmansbolag och är 66 eller äldre glöm inte att ta ut lön före årsskiftet för att kunna utnyttja skattereduktionen på arbetsinkomster.
Din A-skatt på arbetsinkomster som pensionär är mycket låg och uppgår till exempel vid lön om 100 000 enbart till ca 14% och skatten öka därefter för att t.ex uppgår till 21 % vid en arbetsinkomst om 200 000. Så länge din pension och arbetsinkomst inte uppgår till brytpunkten 433 900 där du betala statlig skatt är det klart fördelaktigt med ett löneuttag utöver pension.

Upp till 433 900 kr betalar vi enbart kommunalskatt. Över detta belopp betalar vi ytterligare 20 % statlig skatt och över 615 700 kr i inkomst betalar vi 25 % statlig skatt.

Bilda aktiebolag före årsskiftet
Om du skaffa ett lagerbolag före årsskiftet berättiga det dig till aktieutdelning redan för år 2015 enligt förmånliga fåmansföretagsregler. Skaffa du bolag först i januari 2015 få du vänta till 2016 för att kunna lyfta förmånlig utdelning enligt fåmansföretagsreglerna.