I detta nummer:

– Ändrade socialavgifter för unga
– Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
– Utökad granskning av 3:12-reglerna
– Negativ reporänta och köp av statsobligationer
– Skattekonsekvenser av negativ reporänta
– Ny EU-moms hotar småföretag
– Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag
– Detta granskar Skatteverket i årets kontroller
– Slopad skattereduktion för gåvor
– Skatteverket vill skärpa kraven på kassaregister
– 1,2 mdr till innovativa företag
– Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret
– Beräkna förmånsvärdet på din bil
– Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Fler nyheter »