I detta nummer:

– Ja till sänkta socialavgifter för unga
– Mer trygghet och bättre socialförsäkring
– ”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”
– Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
– Uppmuntra dina anställda till skattefri motion
– Enklare att registrera aktiebolag
– Redovisningscentraler för taxitrafik
– Ny bilförmånsberäkning
– Riksbanken sänkte reporäntan till -0,25 procent
– Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
– Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag

Fler nyheter »