I detta nummer:

– Ändrade arbetsgivaravgifter för unga
– Förslag till konton för arbetsgivaravgifter
– Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
– Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas
– Kontanter fortfarande av stor betydelse
– Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån
– Sverige förlorade postmomsmålet i EU-domstolen
– Reglerna om personligt betalningsansvar ska ses över
– Förslag på området för skattetillägg och skattebrott
– Innovationscheckar från VINNOVA

Fler nyheter »