Blog Image

bloggen.mussmann.se

Edison Ekonomi­brevet Nr 1 – 07 mars 2016

Ekonomi- nytt Posted on sön, mars 13, 2016 17:50:28

Edison Ekonomi­brevet Nr 1 – 07 mars 2016

http://edison.se/ekonomibrevet/eyJMw7ZwbnJJbm9tw4VyZXQiOjEsIlN0YXJ0VGlkcHVua3QiOiIyMDE2LTAxLTAxVDAwOjAwOjAwIiwiU2x1dFRpZHB1bmt0IjoiMjAxNi0wMy0wN1QyMzo1OTo1OSJ9/348d4ba3febc620f0c7cbd194f00d73cEdisson Ekonomibrevet Nr 3 – 19 maj 2015

Ekonomi- nytt Posted on tis, maj 19, 2015 15:21:03

I detta nummer:

– Ändrade arbetsgivaravgifter för unga
– Förslag till konton för arbetsgivaravgifter
– Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
– Ideell second hand-försäljning ska inte beskattas
– Kontanter fortfarande av stor betydelse
– Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån
– Sverige förlorade postmomsmålet i EU-domstolen
– Reglerna om personligt betalningsansvar ska ses över
– Förslag på området för skattetillägg och skattebrott
– Innovationscheckar från VINNOVA

Fler nyheter »TIPS OCH RÅD INFÖR DEKLARATIONEN

Ekonomi- nytt Posted on mån, april 20, 2015 09:42:51

Allt om Juridik

HTTP://WWW.ALLTOMJURIDIK.SE/TIPS-OCH-RAD-INFOR-DEKLARATIONEN/?UTM_SOURCE=APSIS-ANP-3&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_CAMPAIGN=NEWSLETTER

TIPS OCH RÅD INFÖR DEKLARATIONENPublicerad 19 april, 2015

Nu är det dags igen för deklarationen. Senast den 4 maj ska den som inte fått uppskov lämna in sin självdeklaration för inkomståret 2014.

Nu för tiden är deklarationen – vanligast – en ganska så snabb process tack vare att Skatteverket har fått de flestas inkomst- och avdragsuppgifter från arbetsgivare och finansinstitut. De flesta deklarerar idag med hjälp av några knapptryckningar eller ett sms. Det är en stor skillnad mot förr. Den som var med och deklarerade ”förr” minns många timmars kvittosorterande och räknande innan man köade för att lämna deklarationen i en av Skatteverkets särskilda lådor.

Med tiden har också skattreglerna förenklats innebärande att forna tiders jakt på avdrag i princip försvunnit eller ersatts av schablonbelopp. Men det finns fortfarande en hel del att kika närmare på. Här är några tips som kan innebära lägre skatt och/eller minskad risk för fel som i förlängningen kan medföra både högre skatt som skattetillägg.

Dessa områden granskar Skatteverket extra noggrant i år:

 • Tjänster med kontanthandel,
 • Vårdföretag,
 • Gränsöverskridande handel samt
 • Rot och rutarbete i vissa branscher.

Här har vi samlat våra och andras tips – med länkar – som du bör kika lite närmare på:

1. E-deklarera för snabbare skatteåterbäring.
Med Mobilt Bank ID har du din e-legitimation med dig hela tiden – direkt i din mobiltelefon. Du slipper bankdosor, blanketter och svarskuvert.

2. Investeraravdrag
En nyhet i årets deklaration är du kan göra investeraravdrag på investeringar gjorda under 2014. Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller nyemission kan göra ett investeraravdrag i inkomstlaget kapital. Avdrag ges på upp till hälften av din betalning för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget ska redovisas på bilaga K11 och vid punkt 8.7 på inkomstdeklarationen.

Skatteverkets sida om investeraravdrag

3. Har du sålt ett småhus? Utnyttja avdrag för förbättringsutgifter.
Du har rätt att göra avdrag för förbättringsutgifter när du räknar ut vinst eller förlust. Med förbättringsutgifter menas utgifter för grundförbättringar, alltså utgifter för ny-, till-, ombyggnad och övriga grundförbätringar, men också utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Var noga med att skilja på grundförbättringar och reparation och underhåll. Läs mer i Skatteverkets broschyr.

Så länge du sparar alla kvitton och fakturor kan du utnyttja detta avdrag vid reavinstbeskattningen vid försäljningen. I år har du möjlighet till avdrag från 1952 fram tills idag.

Ladda ner Skatteverket broschyr ”Försäljning av småhus” här »

4. Avdrag för gåvor
Du som privatperson kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du ger till ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Skatteverkets sida om avdrag för gåvor »

5. Fördela ränteutgifterna mellan dig och din make/sambo på optimalt sätt.
Om ni exempelvis har lån, men har olika stora kapitalinkomst bör ränteutgifterna fördelas så jämnt som möjligt. Det finns exempelvis begränsningar för hur mycket varje person kan dra av – och om en person når i taket är det bra att sprida inkomsterna mellan er båda. Rådgör med din bank om er fördelning av ränteutgifter.

6. Har du utnyttjat ROT- eller RUT-avdrag mot en näringsidkare?
Kontrollera i så fall att du får en kontrolluppgift från Skatteverket på att uppdragstagaren verkligen har skickat in ansökan om avdraget. Om företaget har missat detta kan du riskera att gå miste om skattereduktionen.

Skatteverkets sida om ROT/RUT-avdrag (för privatpersoner) »

Skatteverkets sida om ROT/RUT-avdrag (för företag och företagare) »

7. Har du långa och dyra resor till arbetet? Glöm inte dra av i deklarationen
Den nedre gränsen är 10 000 kronor. Detta avdrag syns i blanketten som skickas hem på posten, avsnitt 2.1.

8. Nyhet för i år: Individuellt pensionssparande beskattas hårdare
Fram till nu har du kunnat dra av 12 000 kronor per år för ett privat pensionssparande i din deklaration. Avdragsrätten innebar att du inte betalar skatt på ditt sparande nu utan först när pengarna tas ut. Nu när regeringens förslag gick igenom får du endast dra av 1 800 kronor per år (150 kronor per månad) från januari 2015.
Om möjligt – försök istället göra en löneväxling och pensionsspara via din arbetsgivare.
Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida.

Pensionsmyndighetens sida om nya regler för pensionssparande »

9. Självrättelse
Ifall du råkat lämna en felaktig uppgift i din deklaration har du möjligheten att rätta till detta och slippa eventuella skattetillägg. Men detta bör göra så tidigt som möjligt och före det att Skatteverket ”upptäckt” felet och fattat ett beslut i frågan. Det anses vara en självrättelse så länge Skatteverket inte har upptäckt att du har lämnat en felaktig eller ofullständig uppgift.

Skatteverkets sida om självrättelse »

10. Moms för företagare
Som privatperson är skattelagen utformad så att du betalar moms på allt och priserna brukar inkludera denna. Det finns tre momssatser; 25%, 12% och 6% beroende på varans eller tjänstens beskaffenhet.

Men för företag och särskilt företagare med enskilda firmor finns det all anledning att vara extra uppmärksam på momsreglerna. De är många, varierande och ändras ofta. Särskilt viktigt är det när du gjort affärer med utlandet. Allt om Juridik rekommenderar dig som tar ut och gör avdrag för moms att kontrollera Skatteverkets regler för momshantering.

Skatteverkets sida om momsregler för företag och företagare »

11. Försäljning av värdepapper
Som tidigare nämnts bör korrekta uppgifter om dina värdepapperstransaktioner finnas med i den förtryckta deklarationen. Här gäller det dock att vara uppmärksam på två saker.

För det första att noggrant kontrollera uppgifterna mot dina och bankens uppgifter. Och för det andra att räkna på det så kallade omkostnadsbelopp du har haft i samband med köp av aktuellt värdepapper. Många har exempelvis köpt aktier i ett bolag vid flera tillfällen och under lång tid vilket gör det svårt att redovisa omkostnadsbeloppet enkelt och korrekt. Information om hur du räknar ut ditt omkostnadsbelopp finns i broschyren ”Försäljning av värdepapper”. Broschyren och mer information om beräkningen av omkostnadsbeloppet och schablonberäkningar finns på Skatteverket hemsida:

Skatteverkets sida om aktiehistorik »

Skatteverkets sida om omkostnadsbelopp »

Ladda ner Skatteverkets broschyr om försäljning av värdepapper här »

12. Andra möjliga avdrag att kika närmare på. Samtliga finns att läsa mer om på Skatteverkets avdragslexikon.

Skatteverkets sida – avdragslexikon »

Här är några exempel på avdrag och regler för avdrag i avdragslexikonet och som kan vara lönsamma att lägga en stund att läsa på:

 • Pensionssparande
 • Vissa periodiska understöd.
 • Underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet.
 • Arbetsredskap (t.ex. datorer)
 • Arbetsrum hemma
 • Bil i tjänsten
 • Förvaltningskostnader (kapital, courtage m.m.)
 • Cykel till och från arbetet
 • Kapitalförlust
 • Representation
 • Taxi till och från arbetet

13. Räntekostnader på kvarskatt

Får du kvarskatt och vill undvika kostnadsräntan på det beloppet ska pengarna finnas hos Skatteverket senast den 5 maj.

Till slut det kanske enklaste av alla tips:

14. LÄMNA IN DEKLARATIONEN I TID – SÅ SLIPPER DU FÖRSENINGSAVGIFT!Hogia Ekonomi-info nr 2

Ekonomi- nytt Posted on tis, mars 31, 2015 06:41:11

http://bwz.hogia.se/b.aspx?l=48eee405-29f9-4554-8890-8394c7f4042b&r=22489&rcrc=01EB12F8

Att björkarna ska slå ut här på västkusten samtidigt som vi lämnar in våra deklarationer är en gammal regel som nu helt verkar ha tappat sin relevans. Det beror väl inte bara på en extra tidig vår, utan naturligtvis också på att vi inte alls lämnar deklarationen som förr. Nu sker det ju elektroniskt på datorer, paddor och mobiler inte minst. Så kanske är det ändå så att vi kan lämna in deklarationen i samklang med björkarnas lövsprickning om vi vill. Läs då gärna detta deklarationstäta nummer av Ekonomi-info först. Det kan ge många nyttiga tips att använda i ”deklarationsvårtider”.

Glad Påsk önskar redaktionen!Edisson Ekonomibrevet Nr 2 – 26 mars 2015

Ekonomi- nytt Posted on fre, mars 27, 2015 09:39:47

I detta nummer:

– Ja till sänkta socialavgifter för unga
– Mer trygghet och bättre socialförsäkring
– ”Viktiga förbättringar av företagares sociala skydd”
– Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
– Uppmuntra dina anställda till skattefri motion
– Enklare att registrera aktiebolag
– Redovisningscentraler för taxitrafik
– Ny bilförmånsberäkning
– Riksbanken sänkte reporäntan till -0,25 procent
– Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
– Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag

Fler nyheter »Edisson Ekonomibrevet Nr 1 – 18 februari 2015

Ekonomi- nytt Posted on tor, februari 19, 2015 10:15:43

I detta nummer:

– Ändrade socialavgifter för unga
– Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
– Utökad granskning av 3:12-reglerna
– Negativ reporänta och köp av statsobligationer
– Skattekonsekvenser av negativ reporänta
– Ny EU-moms hotar småföretag
– Sex av tio regeländringar tar inte hänsyn till företag
– Detta granskar Skatteverket i årets kontroller
– Slopad skattereduktion för gåvor
– Skatteverket vill skärpa kraven på kassaregister
– 1,2 mdr till innovativa företag
– Aktiebolag får 559 i början av organisationsnumret
– Beräkna förmånsvärdet på din bil
– Här är Sveriges nya sedlar och mynt

Fler nyheter »Edison Ekonomibrevet

Ekonomi- nytt Posted on ons, december 17, 2014 15:15:41

http://edison.se/ekonomibrevet/eb1406.htm
I detta nummer:

– Alliansens budget gäller nästa år
– Vad händer vid årskiftet?
– Tips till fåmansföretagaren inför årsskiftet
– Nu kan du förhandsbeställa Rätt-böckerna 2015
– Fyll i sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen
– Nya regler för för rot- och rututbetalningar
– Nya momsregler för elektroniska tjänster vid årsskiftet
– Momskonton vid import m.m.
– Frågor & svar om redovisning i brf enligt K2
– Gratis handledning i bokföring
– Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3
– Snabbändrade regler om uttag i indirekt ägda handelsbolag
– Ragga kapital på nätet
– Statslåneräntan 0,90% den siste november
– Sluta ducka för pensionen
– Momsberäkning vid import
– Restaurangens egna lunchkuponger behöver inte registreras i kassaregister
– Mindre ändring i K3-regelverket
– Belopp för fria måltider 2015
– Skattefria julgåvor och julbord

Fler nyheter »